OudersMeer over TOSIn het gezin
Kinderen met TOS in het gezin

Heeft je kind TOS? Dan heeft dat gevolgen voor het hele gezin. Veel ouders hebben vragen en zorgen. Hoe hou ik rekening met mijn kind met TOS? Hoe voed ik mijn kind met TOS het beste op? Geef ik de andere kinderen in het gezin wel genoeg aandacht? Hoe ga ik om met negatieve reacties van mensen in mijn omgeving? En waar kan ik terecht met mijn vragen of zorgen?

Praten met je kind

Gaat praten met je kind lastig? Dan gaat opvoeden vaak ook minder makkelijk. Een kind met TOS reageert soms minder of niet direct op wat je zegt. En soms begrijp je niet wat je kind met TOS bedoelt. Hierdoor kan je kind sneller boos of verdrietig worden. Of juist stil worden. Het is belangrijk om toch te blijven communiceren met je kind.

TIPS

  • Praat rustig en duidelijk.
  • Stel maar één vraag of geef maar één opdracht per keer.
  • Geef je kind met TOS meer tijd om te reageren.
  • Blijf geduldig en positief.
  • Ondersteunende gebaren kunnen soms helpen, vooral bij jonge kinderen.
  • Gebruik tekeningen of picto’s bij de communicatie.

Opvoeding

Ouders hebben soms verschillende ideeën over de opvoeding van hun kind. Maak binnen je gezin duidelijke afspraken. Praat samen over de opvoeding. Bijvoorbeeld over je kind naar bed brengen. Voor je kind is het fijn als de dag een vast ritme heeft. Hoe ziet dat ritme er dan uit?

Bespreek samen hoe je met je kind omgaat. Hoe reageer je als je kind een boze bui heeft? Gelden er speciale regels voor je kind met TOS?

Kijk voor algemene informatie over opvoeden bij het NJI of op Opvoeden.nl. Praat eens met iemand die in dezelfde situatie zit. Of met iemand die veel weet over opvoeding. Ga daarvoor naar het Centrum voor Jeugd en Gezin of het wijkteam.

Broertjes en zusjes

Zijn er nog andere kinderen in het gezin? Vertel ze dan wat TOS is. Kijk daarvoor eens bij deze tips . En vraag of ze rekening willen houden met hun broer of zus. Soms is dat best moeilijk. Het kan fijn zijn om daarover te praten. Leg bijvoorbeeld uit waarom je kind met TOS soms meer aandacht krijgt. Of waarom er vaker ruzies ontstaan.

Praat over de sterke en minder sterke kanten van alle kinderen in het gezin. En zorg dat alle kinderen af en toe een compliment krijgen. Zo hoeft je kind met TOS zich geen uitzondering te voelen.

Het is fijn als je kind met TOS mee kan doen met de andere kinderen in het gezin. Bijvoorbeeld als ze samen met kinderen uit de buurt spelen. Maar het is ook belangrijk dat broers en zussen genoeg tijd en ruimte voor zichzelf krijgen.

Tijdens het avondeten praten ouders en kinderen vaak met elkaar. Maar een kind met TOS kan dit niet altijd goed volgen. Zorg dat iedereen tijd krijgt om iets te vertellen. Zet bijvoorbeeld eens een wekkertje op drie minuten. Ieder gezinslid krijgt dan de tijd om iets te vertellen.

 

TIPS

  • Maak een week-planning voor het hele gezin.
  • Probeer ook dingen te doen met ieder kind apart.

Mensen in de omgeving

TOS is nog vaak onbekend. Andere mensen zeggen dan: “Het komt vanzelf goed”. Of ze hebben kritiek op de opvoeding: “Geef hem maar een weekje aan mij mee”. Of ze geven ongevraagd advies. Dat kan je onzeker maken. Of je voelt je niet begrepen.

Daarom is het belangrijk om andere mensen meer te vertellen over TOS. Bijvoorbeeld aan opa en oma, de buren, de oppas, of ouders van klasgenoten. Leg uit dat taalproblemen ernstig kunnen zijn. Dat ze niet altijd over gaan. En dat taalproblemen gevolgen kunnen hebben voor het gedrag van je kind. Vertel ook hoe mensen het beste met je kind met TOS om kunnen gaan. Bijvoorbeeld door minder snel te praten.

Zorgen en vragen

Heb je zorgen over je kind met TOS en je gezin? Neem die zorgen dan serieus. Het is normaal dat je als ouder zorgen en vragen hebt. Blijf er niet mee rondlopen. Praat erover met iemand die je vertrouwt. Of zoek extra hulp. Kijk ook eens in dit vragen-boekje voor ouders.

Het kan helpen om met andere ouders te praten. Zoek bijvoorbeeld contact met ouders van kinderen met TOS. Dit kan bijvoorbeeld via de FOSS of een Facebook groep. Of kijk eens bij ouder-vereniging Balans.

FOSS is de vereniging voor ouders van kinderen met TOS. Ze organiseren elke maand een contact-avond voor ouders. Hier ontmoeten ouders elkaar en delen zij ervaringen. Dit zorgt voor veel herkenning en begrip.