Kinderen met TOS

Taal speelt een belangrijke rol in je vrije tijd. Bijvoorbeeld bij het maken van afspraken. Of bij sporten, muziekles of zwemles. Een kind met TOS kan méér ontspanning nodig hebben dan andere kinderen. Hoe kan jij je kind met TOS hierbij helpen?

Hoe ontspant jouw kind?

Het ene kind krijgt geen genoeg van een druk pretpark of een zwembad vol kinderen. Voor een ander kind kost zo’n drukke omgeving juist veel energie. En voor het ene kind is een kinderfeestje spannender dan voor het andere. Dat heeft niet alleen te maken met taal. Maar als taal moeilijk is, kunnen zulke momenten wel extra spannend of vermoeiend zijn.

Het is daarom belangrijk om te weten wanneer je kind rust nodig heeft. En hoe je kind zich het beste ontspant. Als je kind nog klein is, kan je dit ontdekken door goed naar je kind te kijken. Jij ziet waarschijnlijk het beste wanneer het teveel wordt. Of wanneer je kind (weer) tot rust komt. Is je kind al wat ouder, dan kun je het er ook samen over hebben. Waar krijgt je kind een vervelend of fijn gevoel van? Wat kan helpen om dat fijne gevoel te krijgen of te houden?

TIP

Bereid een uitstapje met je kind voor en bedenk samen wat je kind nodig heeft.

Spelen en sociale contacten

Jonge kinderen doen graag ‘alsof’, of spelen een ‘rollenspel’. Daarbij gebruiken zij veel taal: ‘En toen ging jij slapen. En toen werd ik wakker’. Kinderen met TOS gebruiken in hun spel vaak minder taal. Zij kunnen ook moeite hebben met fantasiespel. Dat zie je in hun eigen spel, maar ook als ze samenspelen met andere kinderen.

Als kinderen ouder worden, wordt taal nog belangrijker in het contact met anderen. Taal is nodig om contact te leggen of dingen met elkaar af te spreken. Of om de regels van een spel duidelijk te maken. Ook bij spelletjes of gamen kan veel taal nodig zijn. Voor kinderen en jongeren met TOS kan het moeilijk zijn om mee te doen.

TIP

Wil jouw kind graag contact met andere kinderen met TOS?
SamenTrOtS organiseert activiteiten voor kinderen met TOS van 7-30 jaar.
In hetzelfde gebouw kunnen ouders elkaar ontmoeten.

TIP

Heeft jouw jongere behoefte aan meer contact met leeftijdgenoten?

  • Op de website Join Us kunnen jongeren (12-30 jaar) elkaar ontmoeten. Online of in het echt.
  • SpraakSaam organiseert activiteiten voor jongeren met TOS (12-30 jaar).

Sporten en andere hobby's

Bij sporten of andere hobby’s is ook vaak taal nodig. Een voetbaltrainer of muziekleraar legt bijvoorbeeld vaak uit wat je gaat doen. Of een dansjuf vertelt waar iedereen moet gaan staan. Samenwerken en overleggen is vaak belangrijk. Als je moeite hebt met taal is meedoen lastiger.

Wijs de voetbaltrainer, muziekleraar of dansjuf eens op onze tips voor leraren. Bijvoorbeeld oogcontact maken, langzamer praten, de uitleg herhalen en de uitleg ondersteunen met plaatjes. Er staat ook informatie over de sociale en emotionele problemen die kinderen met TOS kunnen hebben. Het is goed als leraren weten dat jouw kind misschien wat meer of andere uitleg nodig heeft. Of wat meer hulp in het contact met leeftijdsgenoten.

TIP

Bekijk het ervaringsverhaal van Timo. Hij zit op voetbal en vertelt wat hem helpt.

Zwemles

Zwemles kan voor kinderen met TOS extra spannend of vermoeiend zijn. Je kan daarom een zwemschool zoeken met kleine groepen of een langere les met ruimte voor spel. En je kan met de zwemschool bespreken wat jouw kind met TOS nodig heeft. Misschien helpt het om een zwemmaatje te hebben die dingen voor kan doen. Of misschien helpt het als er zwem-stuurkaarten worden gebruikt. Dat zijn plaatjes die laten zien wat je moet doen.

TIPS

Is je kind erg onzeker of angstig? Vraag dan of je langs de kant mag zitten tot je kind zich veilig voelt.

Dit artikel geeft nog meer tips voor zwemles voor kinderen met TOS.

TOSportret Daniëlle, 20 jaar: