OudersWat is TOS?Kennismaken met TOS
kind is aan het kennismaken met TOS

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een probleem in het leren van taal. Zo’n 5% van de kinderen heeft TOS. Toch is de term TOS nog erg onbekend. Veel ouders van kinderen met TOS ervaren daarom weinig begrip in hun omgeving. Wat zou iedereen moeten weten over TOS?

Een juf op school dacht dat Dennis wel eens TOS kon hebben. Ik weet nog dat ik dacht: “wat is dit nu weer voor label?” Maar ik ging wel zoeken op internet.

Moeder van een jongen met TOS, 5 jaar

Taal leren is moeilijker

Bij kinderen met TOS gaat de taalontwikkelingHoe kinderen taal leren begrijpen en gebruiken. niet zoals bij leeftijdgenoten Kinderen of mensen die even oud zijn.. Ouders merken dat vaak als ze andere kinderen horen praten. Die kennen bijvoorbeeld al meer woordjes of maken al eerder (korte) zinnetjes. Hoe groot de achterstand in de taalontwikkeling is, kan worden gemeten met logopedische testen. Een logopedist kan ook helpen met het leren van taal.

Wanneer is het TOS?

Zijn de problemen in de taalontwikkeling groot? En gaat je kind na een paar maanden behandeling bij de logopedist niet genoeg vooruit? Dan kan je kind TOS hebben. We spreken van TOS als er geen duidelijke oorzaak is voor de achterstand in de taalontwikkeling. Zoals gehoorproblemen, autisme of een laag IQ. TOS kan wel lijken op andere stoornissen, zoals ADHDADHD staat voor de Engelse term ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’. In Nederland gebruiken we ook wel de term ‘Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit / impulsiviteit’. of autisme. En soms hebben kinderen twee (of meer) stoornissen naast elkaar.

Soms is het nog onzeker of het wel echt TOS is. Dan spreken we van een vermoeden van TOS. Deze term wordt vooral gebruikt voor jonge kinderen. Ook bij meertalige kinderen spreken we vaak eerst van een vermoeden van TOS. Wil je meer weten over TOS bij meertalige kinderen? Kijk dan ook eens bij TOS en Meertaligheid.

Meer over TOS en...

TOS had eerst andere namen

Tot 2017 werden er veel verschillende namen gebruikt voor TOS. Bijvoorbeeld primaire of specifieke taalstoornis, dysfatische ontwikkeling of spraaktaalproblemen. In het onderwijs werd de naam Ernstige Spraak-Taal Moeilijkheden (ESM) gebruikt. Ook in Engelstalige landen werden veel namen door elkaar heen gebruikt. In 2017 is afgesproken voortaan Developmental Language Disorder (DLD) te gebruiken. In Nederland is dat TOS.

TOS is bij iedereen anders

Kinderen met TOS hebben altijd moeite met praten, en soms ook moeite met het begrijpen van taal. Een kind kan moeite hebben met klanken herkennen of maken, met nieuwe woorden leren of met zinnen maken. Ook kunnen kinderen moeite hebben om taal op een goede manier te gebruiken, bijvoorbeeld om vragen te stellen of zelf de beurt te nemen in een gesprek.

De taalproblemen verschillen van persoon tot persoon en per levensfase. En niet iedereen heeft evenveel last van de taalproblemen in het dagelijks leven. Wil je hier meer over weten? Kijk dan ook eens bij TOS in verschillende levensfasen.

TIP

Gebruik deze poster en kijk waar jouw kind moeite mee heeft.

poster waarmee je kennis kunt maken met TOS

 

We also provide this poster in the following languages:

English Arabic Polish Turkish

TOS heeft veel gevolgen

TOS heeft gevolgen voor de communicatie en het maken van contact. Maar ook voor hoe een kind leert, zich voelt en gedraagt. Door taalproblemen kan je minder goed meedoen in de samenleving. Je maakt bijvoorbeeld minder makkelijk vrienden of hebt meer moeite om een opleiding te doen. TOS kan dus een leven lang allerlei gevolgen hebben. Wil je hier meer over weten? Kijk dan ook eens bij Meer over TOS.

Waardoor krijgt een kind TOS?

TOS is een stoornis in de ontwikkeling van de hersenen. Dat betekent dat een kind er al mee geboren wordt. Bij TOS verwerken de hersenen taal niet goed. Een kind kan taal daardoor minder goed leren en gebruiken. Toch weten we nog niet veel over de oorzaak van TOS. Genen of hersenscans kunnen nog niet voorspellen wie TOS heeft. MeertaligheidAls je thuis meer dan één taal hoort en gebruikt in de communicatie. is ook niet de oorzaak van TOS.

Het ligt niet aan de ouders als een kind TOS heeft. Maar je kunt wel wat doen om je kind te helpen. Kijk eens bij deze tips.

Kinderen met TOS hebben meer taal, meer communicatie en meer afstemming nodig in meer sociale situaties dan andere kinderen.

Jet Isarin en collega's, 2017

TOSportret Hayat over Adam:

TOSportret Patty over Dani, 6 jaar:

Vier leerlingen vertellen over hun TOS: