OudersWat is TOS?TOS en meertaligheid
Kinderen met meertaligheid met TOS

Ook meertaligeAls je thuis meer dan één taal hoort en gebruikt in de communicatie. kinderen kunnen TOS hebben. Dan hebben ze in al hun talen problemen. Maak je je zorgen om de taalontwikkelingHoe kinderen taal leren en begrijpen van jouw meertalige kind? Dan is het goed om de taalontwikkeling te laten onderzoeken. Heeft je meertalige kind TOS? Dan kan je thuis je eigen taal blijven spreken. Want ook een kind met TOS kan twee of zelfs meer talen leren.

Taalontwikkeling bij meertalige kinderen

Steeds meer kinderen spreken thuis ook nog een andere taal dan op school. Die taal noemen we de thuistaal. De meeste jonge kinderen leren zonder problemen twee of meer talen tegelijk: dan worden ze tweetalig of meertalig. Ze hebben wel meer tijd nodig om klanken, woorden en zinnen in twee talen te leren maken. In dit filmpje over tweetaligheid wordt uitgelegd hoe dat gaat: 

Meertalige kinderen mengen de talen soms door elkaar. Ze gebruiken dan bijvoorbeeld een Nederlands woord in een Turkse zin. Dat is normaal bij een meertalige ontwikkeling. Het is dus geen teken van TOS.

Heeft mijn meertalige kind TOS?

Heeft je kind alleen een achterstand in het Nederlands? Dan is het geen TOS. Een meertalig kind heeft Nederlands minder gehoord en gesproken. Daarom gaat de taalontwikkeling in het Nederlands langzamer. Meertalige kinderen kennen vaak minder Nederlandse woorden en hun zinnen blijven korter. We spreken in zo’n geval van een tijdelijke blootstellings-achterstand.

Heeft je kind een goede taalontwikkeling in de thuistaal? Dan is onderzoek naar TOS niet nodig. Maar extra hulp bij Nederlands leren is misschien wel nodig. Kijk daarvoor eens naar deze tips over hoe je je kind kunt helpen bij Nederlands leren. 

Heeft je kind ook een (grote) achterstand in de thuistaal? Dan is het misschien wel TOS. Er zijn handige posters in meerdere talen met de signalen van TOS voor verschillende leeftijden. Twijfel je over de taalontwikkeling van je kind? Praat erover met de leerkracht van je kind en maak een afspraak bij een logopedistEen logopedist helpt bij spraak of taalproblemen.. Er zijn ook meertalige logopedisten 

Information in English:

Onderzoek bij meertalige kinderen

Kinderen met TOS kunnen logopedie, speciale zorg of speciaal onderwijs krijgen. Maar dan moet de TOS wel eerst worden vastgesteld, zie Hoe vraag ik zorg of hulp aan. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar het gehoorHoe goed je kunt horen. en hoe je kind leert. Bij meertalige kinderen is ook een meertaligheids-onderzoek nodig. Meestal is er een tolk bij dit onderzoek. 

De logopedist of linguïstEen (klinisch) linguïst heeft veel kennis over taal en helpt de logopedist met aanvullend onderzoek. kijkt bij een meertaligheids-onderzoek naar alle talen van het kind. Ze vraagt welke talen je kind hoort en hoe het thuis gaat met de taal. Ze laat plaatjes zien om te kijken welke woorden je kind al kent. En ze onderzoekt hoe het praten gaat in beide talen. Vaak begrijpt de logopedist alleen Nederlands. Dan kun je zelf vertellen wat je kind gezegd heeft. Als er een tolk bij het onderzoek is, kan die het vertellen.

TIP

Een logopedist kan Speakaboo inzetten. Speakaboo helpt de uitspraak van klanken in de moedertaal te testen. Deze app is beschikbaar in verschillende talen. Niet iedere logopedist kent Speakaboo nog. Je kan ernaar vragen.

Kan mijn kind met TOS meertalig worden?

Ook kinderen met TOS kunnen meerdere talen leren. Ze hebben waarschijnlijk wel meer aanbod nodig om de talen goed te leren.

De thuistaal is vaak belangrijk voor een goede communicatie en relatie met de familie. Meestal kunnen ouders in hun eigen taal ook rijkere taal aanbieden. Dat is goed voor de taalontwikkeling. Blijf daarom vooral de thuistaal spreken, ook met je kind met TOS.

Wat kan ik doen om mijn kind te helpen?

Het is goed om veel te praten met je kind, liedjes te zingen, verhaaltjes te vertellen of boekjes te lezen. Spreek daarbij de taal die je het beste beheerst, of de taal die je het liefste spreekt.  

Adviezen over meertalig opvoeden zijn ook handig voor ouders van kinderen met TOS. Kijk ook eens bij deze voorleestips. 

TIP

Wil je samen een prentenboek lezen in je moedertaal? Ga dan naar Prentenboeken in alle talen. Op deze website staan verschillende prentenboeken. Beluister de boeken gratis. Ze zijn er in meerdere talen en dialecten. Vrijwilligers maakten de vertalingen zelf. Zij lezen deze vertaling ook zelf voor.

TOSportret Hayat over Adam:

Verder lezen?

Blumenthal, M. (2009). Meertalige ontwikkeling.  Adviezen over meertalige opvoeding bij een auditief/communicatieve beperking. Acco.