ELS – meer informatie en bronvermelding

Meer informatie over de ELS


ELS staat voor Early Language Scale. De vragenlijst is bedoeld als signaleringsinstrument. Hij kan worden ingevuld door ouders en verzorgers, maar ook door professionals in zorg en onderwijs. De vragenlijst bestaat uit 26 vragen en is gevalideerd. Dat betekent dat de vragenlijst meet wat hij moet meten:

  • Is de score onvoldoende? Dan zijn er bijna altijd taalproblemen. Maar de score op de ELS is niet voldoende om die taalproblemen vast te stellen. Daarvoor is een uitgebreide taaltest nodig.
  • Is een score voldoende? Dan zijn er meestal geen taalproblemen. Maak je je toch zorgen over de taalontwikkeling van jouw/een kind? Neem dan contact op met de huisarts of het consultatiebureau (of adviseer ouders dat te doen). De huisarts en het consultatiebureau kunnen advies geven of doorverwijzen naar een logopedist of audiologisch centrum.

De Nederlandse ELS is ontwikkeld door dr. Margot Bochane en dr. Margreet Luinge (Hanzehogeschool) en prof. dr. Menno Reijneveld (Universitair Medisch Centrum Groningen).

De ELS is een vervolg op de SNEL (Luinge, 2005). De SNEL had 14 vragen over de spraak- en taalontwikkeling, maar geen vragen over de communicatieve ontwikkeling. De ELS heeft wel vragen over de taalontwikkeling en de communicatieve ontwikkeling, maar geen vragen over de spraakontwikkeling.

Wetenschappelijke artikelen

Over de ontwikkeling van de test: Visser-Bochane, M. I., Reijneveld, S. A., Krijnen, W. P., Van der Schans, C. P., & Luinge, M. R. (2020). Identifying milestones in language development for young children ages 1 to 6 years. Academic Pediatrics, 20(3), 421-429. https://doi.org/10.1016/j.acap.2019.07.003 (op te vragen via m.i.bochane@pl.hanze.nl).

Over de validatie van de test: Visser-Bochane, M. I., van der Schans, C. P., Krijnen, W. P., Reijneveld, S. A., & Luinge, M. R. (2021). Validation of the early language scale. European Journal of Pediatrics, 180, 63-71. https://link.springer.com/article/10.1007/s00431-020-03702-8